fbpx

ОСББ: як підготувати річну звітність

Діліться інформацією з друзями:

ОСББ, як юридична особа складає, на підставі даних бухгалтерського обліку звітність. Відповідно до п.46.2 ст.46 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) неприбуткові підприємства, установи та організації, визначені п.133.4 ст.133 ПКУ (а ОСББ є неприбутковим підприємством), подають Звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації та річну фінансову звітність. Фінансова звітність є додатком та невід’ємною частиною Звіту.

Звіт подається раз на рік протягом 60 кал. днів, що настають за останнім кал. днем податкового (звітного) року (пп. 133.4.7 ПКУ). Отже, за 2019 р. Звіт треба подати до 02 березня 2020 р. включно (1 березня 2020 р. – це неділя). Повідомляє сайт Головбух

Крім того ОСББ подають в Головне управління статистики у Рівненській області  Спрощений фінансовий звіт  суб’єкта малого підприємництва останні день подачі 28 лютого 2020 року.

До нас в редакцію звертаються голови ОСББ з проханням повторити роз’яснення щодо заповнення річної звітності, яке було надруковане минулого року у вкладці “Будні ОСББ”. Тож надаємо актуальну інформацію. 

 ЗВІТ про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації .

Це один з основних звітів ОСББ, який подається один раз в рік  на протязі 60 днів  , тобто до 1 березня. Даний звіт подається із звітом Спрощений фінансовий звіт  суб’єкта малого підприємництва

Щодо заповнення ЗВІТ про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації

У назві звіту уже закладена відповідь  про використання доходів, тобто звіт заповнюється на підставі  бухгалтерських даних про використані доходи.

 Отже рядок 1 повинен дорівнювати рядку 2. Тобто доходи повинні дорівнювати витратам ОСББ.

І відповідно рядку  2280 та 2285 у Звіті про фінансові результати, як писалось вище.

Рядок 2 Видатки (витрати) неприбуткової організації. Це ті витрати коштів, які витрачені ОСББ в поточному році. Рядок 2 дорівнює рядку 2.3

Отож потрібно заповнити рядок 1 . З чого ж формувались витрачені кошти ОСББ

Доходи ОСББ:

Рядок 1.4. Усі кошти, які надійшли в ОСББ з місцевого чи державного бюджету.

(по МПСР, по програмі Термомодернізації, пільги та субсидії, відшкодування з агентства держенергоефективності )

Рядок 1.7 Кошти, які надійшли у формі внесків від співвласників

Рядок 1.9 відсотки банку , що надійшли від депозитних вкладів ОСББ

Рядок 1.11 Інші доходи ( кошти від інтернер провайдерів тощо, а також сума виплаченого кредиту )

Особливості заповнення фінансового звіту для ОСББ 

Звіт складається з 2-х частин Це Баланс та Звіт про фінансові результати

1.Баланс

Баланс у свою чергу складається з Активу та Пасиву.

ОСББ має сформувати Оборотно-сальдову відомість на кінець року. Як і інші  юридичні  особи ОСББ має фінансовий результат своєї діяльності, особливість в тому, що фінансовим результатом  не може бути прибуток чи збиток , а витрати майбутніх періодів чи доходи майбутніх періодів.

Таким чином у Активі балансу вписуються дані з бухгалтерських рахунків:

Розділ 1. Необоротні активи.

Заповнюється лише у випадку , якщо ОСББ має на своєму балансі придбані основні засоби (компютер, дорого вартісні меблі тощо). Вартість житлового будинку не є власністю ОСББ і обліковується на позабалансовому рахунку. Жодним чином не належить до необоротних активів ОСББ, це ж стосується і земелі переданої ОСББ.

Розділ 2.Оборотні активи

Заповняємо:

Рядок 1155- заборгованість співвласників по внескам, заборгованість по пільгам та субсидіям

Рядок 1165-залишок коштів на розрахункових рахунках (в банку) ОСББ

Рядок 1190- заповнюється в тому випадку, коли фінансовий результат ОСББ сформував доходи майбутніх періодів. Можна сказати це збитки ОСББ, які закриються майбутніми надходженнями.

У Пасиві балансу вписуються дані з бухгалтерських рахунків :

Розділ 1. Власний капітал.

ОСББ не має власного капіталу, тому даний розділ не заповняємо.

Роздід 2. Довгострокові зобов»ячзання,цільове  фінансування та забезпечення

В цьому розділі вписується фінансовий результат –витрати майбутніх періодів, Прибуток ОСББ, який буде витрачений у наступних періодах.

Розділ 3.Поточні зобов’язання

Рядок 1600- залишок кредитів банку непогашених станом на 01.01.18р.

Рядок 16154-заборгованість перед надавачами послуг ( за постачання електроенергії, за технічне обслуговування ліфтів тощо)

Рядок 1620- заборгованість по нарахуванням ПДФО, військового збору

Рядок 1630-заборгованість по заробітній праці найманих працівників

Рядок 1690-інші поточні зобов»язання

Рядок 1300  довівнює рядку  1900

Логічний аналіз Балансу ОСББ, то рядок 1300 дорівнює  сумі рядків  1695 (Всього за розділом 2)  та 1595 (Довгострокові зобов»ячзання,цільове  фінансування та забезпечення)

Частина 2 Звіт про фінансові результати

ОСББ заповняє рядки  2160,2280,2165,2285. Цифри мають буди однакові – інші доходи дорівнювати іншим витратам. ОСББ не має прибутків чи збитків. Також ці рядки  Звіту про фінансові результати  мають збігатись із Рядком 1 та рядком 2.  ЗВІТу  про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації.Постійно бути в курсі новин Вам допоможе Telegram-канал газети «7 днів»