Договір публічної оферти

Діліться корисною інформацією з друзями:

Договір публічної оферти

Публічна оферта про надання безповоротної добровільної фінансової допомоги

Ця оферта, адресована невизначеному колу осіб – фізичним і юридичним особам – відвідувачам сайту в мережі Інтернет: https://7dniv.rv.ua/ (далі – “Сайт”), які далі іменуються як “Благодійник”, і є офіційною і публічною пропозицією Товариства з обмеженою відповідальністю «Редакція газети “Сім днів”, ЄРДПОУ 21081712, далі іменується “Товариство”, в особі Директора Геруса Василя Львовича, що діє на підставі Статуту, укласти договір безповоротної добровільної фінансової допомоги (далі – Договір), предмет і істотні умови якого вказані нижче:

  1. Терміни та визначення:

Акцепт – повне і безумовне прийняття публічної оферти на укладення Договору шляхом вчинення дій по здійсненню грошового переказу за допомогою платіжних форм і засобів розміщених на Сайті, а також шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Товариства через установи банків. Моментом Акцепту є дата зарахування коштів на розрахунковий рахунок Товариства.

Безповоротна добровільна фінансова допомога (Пожертва) – грошовий переказ, здійснений Благодійником на рахунок Товариства з метою надання фінансової допомоги для підтримання діяльності Сайту та журналістів на території України у зв’язку з військовою агресію Російської Федерації проти України та введенням воєнного стану із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року відповідно до Указу Президента України № 64/2022 від 24 лютого 2022 року “Про введення воєнного стану в Україні”, що здійснюється відповідно до умов цього Договору та визначений ст.729 ЦК України.

  1. Предмет Договору:

Предметом цього Договору є безоплатна передача Благодійником на користь Товариства грошових коштів з метою надання фінансової допомоги для підтримання діяльності Сайту та журналістів на території України у зв’язку з військовою агресію Російської Федерації проти України та введенням воєнного стану із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року відповідно до Указу Президента України № 64/2022 від 24 лютого 2022 року “Про введення воєнного стану в Україні”.

Акцепт Договору означає, що Благодійник згоден з усіма його положеннями, він повною мірою усвідомлює предмет Договору і мету збору Пожертв.

Договір укладається шляхом безумовного та повного приєднання Благодійника до цього Договору та прийняття всіх істотних умов Договору.

Благодійник і Товариство погоджуються, що Договір вважається укладеним у письмовій формі з моменту вчинення Благодійником дій, передбачених Договором, що свідчать про Акцепт Договору.

Договір розміщено на сайті https://7dniv.rv.ua/ у вільному доступі та у спосіб, що забезпечує ознайомлення зі змістом цього Договору кожної особи, що звертається до Товариства.

Благодійник не може запропонувати свої умови Договору.

  1. Права і обов’язки Сторін

Товариство має право:

– отримувати Пожертву і використовувати її для досягнення мети, визначеної умовами даного Договору;

– за проханням Благодійника надавати інформацію про отриману Пожертву та її використання.

Благодійник має право:

– перерахувати Пожертву на рахунок Товариства у спосіб зазначений Договором;

– запросити інформацію щодо використання Пожертви.

  1. Місце проведення збору коштів:

Збір Пожертви проводиться на території будь-якої з країн світу.

  1. Термін збору коштів:

Збір Пожертви триває до моменту припинення або скасування воєнного стану на території України відповідним указом Президента України.

  1. Витрати

Всі витрати по сплаті сум, пов’язаних з перерахуванням Пожертви, несе Благодійник.

  1. Інші умови

Благодійник самостійно визначає розмір Пожертви.

Пожертва є добровільною та не підлягає поверненню.

Благодійник несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної при перерахуванні Пожертви.

Цей Договір може бути змінений Товариством в односторонньому порядку, шляхом розміщення нової редакції Договору на Сайті.

З метою дотримання Закону України “Про захист персональних даних” і належного виконання умов Договору Благодійник дає згоду на обробку персональних даних.

До відносин між Благодійником і Товариством застосовується чинне законодавство України.

Договір публічної оферти