fbpx

Переваги офіційного працевлаштування

Такі переваги мають як працівники, так і роботодавці.

Для працівників

1. Право на заробітну плату, не нижчу від законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати (у тому числі доплати за роботу в несприятливих умовах праці, за роботу в нічний та надурочний час, інші виплати).

2. Право на одержання соціальних гарантій, передбачених законодавством для найманих робітників, зокрема:

– на всі види відпусток (щорічну, додаткові, творчі, соціальні);

– на допомогу з тимчасової непраце­здатності, включаючи догляд за хворою дитиною;

– на достроковий вихід на пенсію (якщо робота пов’язана зі шкідливими умовами праці);

– на соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві й професійних захворювань, на одержання страхових виплат у разі травм або професійних захворювань.

3. Право на належні, безпечні умови праці.

4. Право на отримання вихідної допомоги при припиненні трудового договору.

На сучасних підприємствах роботодавці надають додаткові компенсації працівникам, як-от: оплата послуг мобільного зв’язку, проїзду співробітників на роботу, компенсації витрат на харчування, відві­дування різноманітних курсів, занять тощо.

Для роботодавців

1. Офіційно працевлаштовані працівники – це згуртований, злагоджений колектив із постійних, надійних, творчих та ініціативних людей, в якому всі співробітники спрямовують зусилля на поліпшення кінцевого результату роботи і збільшення прибутків.

2. Гарантія матеріальної відповідальності працівника, праця якого передбачає обслуговування грошових, товарно-матеріальних та інших цінностей.

3. Трудова дисципліна.

4. Можливість у судовому порядку відстоювати свої порушені права та законні інтереси.

Управління праці та соцзахисту населення