fbpx

Оголошено конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності

Конкурсна комісія з відбору суб’єктів оціночної діяльності управління комунальною власністю виконавчого комітету Рівненської міської ради оголошує конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності для визначення вартості таких об’єктів нерухомого майна:

• Земельна ділянка заг. пл. 1814 кв. м за адресою: м. Рівне, вул. Курчатова, 60 (кадастровий номер 5610100000:01:052:0051)
Цільове призначення земельної ділянки: для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (для реконструкції адміністративного будинку під офісні та виробничі приміщення).

Нормативна грошова оцінка – 784 563,51 грн.
Мета проведення оцінки – визначення ринкової вартості земельної ділянки для продажу у власність шляхом викупу власником нерухомого майна, розміщеного на оцінюваній земельній ділянці.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 5000 грн.

• Земельна ділянка заг. пл. 113 кв. м за адресою: м. Рівне, вул. 16 Липня, 15 (кадастровий номер 5610100000:01:041:0566)
Цільове призначення земельної ділянки: для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури (адміністративних будинків, офісних приміщень та інших будівель громадської забудови, які використовуються для здійснення підприємницької та іншої діяльності, пов’язаної з отриманням прибутку).

Нормативна грошова оцінка – 12 281,89 грн.
Мета проведення оцінки – визначення ринкової вартості земельної ділянки для продажу у власність шляхом викупу власником нерухомого майна, розміщеного на оцінюваній земельній ділянці.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 3000 грн.

• Земельна ділянка заг. пл. 528 кв. м за адресою: м. Рівне, вул. Костромська, 41б (кадастровий номер 5610100000:01:029:0705)
Цільове призначення земельної ділянки: для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування (для будівництва та обслуговування автомийки з допоміжними приміщеннями).

Нормативна грошова оцінка – 273 440,28 грн.
Мета проведення оцінки – визначення ринкової вартості земельної ділянки для продажу у власність шляхом викупу власником нерухомого майна, розміщеного на оцінюваній земельній ділянці.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 3000 грн.

• Земельна ділянка заг. пл. 320 кв. м за адресою: м. Рівне, вул. С. Бандери, 67а (кадастровий номер 5610100000:01:038:0134)
Цільове призначення земельної ділянки: для будівництва та обслуговування будівель торгівлі і для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування (для реконструкції існуючого магазину з добудовою кафе).

Нормативна грошова оцінка – 630 736,01 грн.
Мета проведення оцінки – визначення ринкової вартості земельної ділянки для продажу у власність шляхом викупу власником нерухомого майна, розміщеного на оцінюваній земельній ділянці.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 3000 грн.

• Нежитлові приміщення заг. пл. 125,2 кв. м за адресою:
м. Рівне, вул. Замкова, 34б.
Мета проведення оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта нерухомого майна для приватизації способом аукціону.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2500 грн.

• Нежитлові приміщення заг.пл. 140,3 кв.м за адресою: м. Рівне, вул. Шухевича, 2.
Мета проведення оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта нерухомого майна для цілей оренди.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2500 грн.

• Нежитлові приміщення заг.пл. 44,9 кв.м за адресою: м. Рівне, вул. Відінська, 44.
Мета проведення оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта нерухомого майна для цілей оренди.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2500 грн.
Кінцевий термін подання документів: 7 жовтня 2019 року.
Дата, на яку проводиться оцінка майна: 30.09.2019.

Телефон (факс), електронна адреса замовника конкурсу: 0362 63-59-16; ukv.rivne@gmail.com
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за
№ 60/28190 (у редакції наказу Фонду державного майна України від 16.01.2018 № 47) (далі – Положення), та з урахуванням умов цього оголошення.

Замовник і платник послуг з оцінки – Управління комунальною власністю виконавчого комітету Рівненської міської ради, 33028, м. Рівне, вул. Соборна,12а, каб. 211; тел. 0362 63-59-16, 26-75-23. Ідентифікаційний код 26259563, р/р 35417098044608 в ГУДКСУ в Рівненській області, МФО 833017 (для оплати робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок: р/р 35427129044608 в ГУДКСУ в Рівненській області, МФО 833017).
Місцезнаходження комісії (робочої групи): м. Рівне, вул. Соборна 12а, каб. 211; тел. (0362) 26-59-00.

До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1. «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».

Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж професійної діяльності не менш як 3 роки (для оцінки нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них).

Вимоги до претендентів для участі у конкурсі (учасників конкурсу) викладені в розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема в розділах І, ІІ, ІІІ та додатках до нього. Заяву про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформацію щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформацію про претендента подають за встановленою в додатках 3–5 до Положення формою.

Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: приміщення, частини будівель, земельні ділянки як окремий об’єкт оцінки.
Конкурсну документацію подають у запечатаному конверті, в який вкладено окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією, на адресу: м. Рівне, вул. Соборна, 12а, каб. 211; тел. (0362) 26-75-23.

На конверті необхідно зазначити: «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.
Конкурсну документацію приймають з дня публікації оголошення. Телефон для довідок: (0362) 63-59-16.
Конкурс відбудеться 11 жовтня 2019 року о 10.00 за адресою: м. Рівне, вул. Соборна, 12а, каб. № 211.