fbpx

Бюджет міста Рівного на 2020 рік

РІВНЕНСЬКА МІСЬКА РАДА
(7 скликання)
РІШЕННЯ
Від 24 грудня 2019 року № 6956
Про бюджет міста Рівного на 2020 рік
(17201100000 ) код бюджету
Відповідно до пункту 23 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», Бюджетного кодексу України Рівненська міська рада ВИРІШИЛА:

1. Визначити на 2020 рік:

доходи бюджету міста Рівного у сумі
2 190 511 563 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення, у тому числі:

 • доходи загального фонду бюджету міста Рівного – 2 116 148 673 гривень;
 • доходи спеціального фонду бюджету міста Рівного – 74 362 890 гривень, у тому числі бюджету розвитку – 18 200 000 гривень ;
 •  видатки бюджету міста Рівного у сумі
  2 191 263 892 гривень, в тому числі:
 •  видатки загального фонду бюджету міста Рівного – 2 039 156 491 гривень;
 •  видатки спеціального фонду бюджету міста Рівного – 152 107 401 гривень;
 •  повернення кредитів до бюджету міста Рівного у сумі 300 000,0 гривень, в тому числі до спеціального фонду бюджету міста – 300 000,0 гривень;
 •  надання кредитів з бюджету міста Рівного в сумі 3 358 900,0 гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду бюджету міста Рівного – 3 000 000,0 гривень та надання кредитів із спеціального фонду бюджету міста Рівного – 358 900,0 гривень (з них за рахунок повернення відсотків до спеціального фонду – 58 900,0 гривень);
 •  профіцит загального фонду бюджету міста Рівного у сумі 73 992 182 гривень, напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду);
 •  профіцит спеціального фонду бюджету міста Рівного у сумі 4 938 771,00 гривень, напрямком використання якого визначити погашення кредиту Північної Екологічної Фінансової Корпорації (НЕФКО) згідно з додатком 2;
 •  дефіцит спеціального фонду бюджету міста Рівного в сумі 82 742 182 гривень (бюджет розвитку (спеціальний фонд)), джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 73 992 182 гривень; коштів кредиту Північної Екологічної Фінансової Корпорації (НЕФКО) на фінансування інвестиційного проекту «Впровадження енергозберігаючих технологій у навчальному закладі м.Рівне» в сумі 8 750 000,0 гривень
 •  оборотний залишок бюджетних коштів бюджету міста Рівного на 2020 рік в сумі
  1 000 000,0 гривень, що становить 0,05 відсотків видатків загального фонду бюджету, визначених цим пунктом;
 •  резервний фонд міського бюджету на 2020 рік у розмірі 20 000 000,0 гривень, що становить 0,98 відсотків видатків загального фонду бюджету, визначених цим пунктом.
  Затвердити у складі видатків головного розпорядника коштів – Управління бюджету і фінансів видатки на реалізацію заходів щодо соціально – економічного розвитку територій, з наступним спрямуванням на цілі, передбачені Програмою соціально-економічного розвитку міста Рівного на 2020-2022 роки, в сумі
  252 375 484 гривень.

  2. Затвердити бюджетні призначення голов­ним розпорядникам коштів бюджету міста Рівного на 2020 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатками 3 (розподіл видатків), 4 (кредитування) цього рішення.
  3. Затвердити на 2020 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення, у тому числі трансферти з бюджету міста Рівного місцевим/державному бюджетам:
 •  відповідно до статей 96, 99 Бюджетного кодексу України – реверсну дотацію з бюджету міста Рівного державному бюджету в сумі
  53 489 800 гривень;
 •  відповідно до статті 101 Бюджетного кодексу України – «Іншу субвенцію» із загального фонду бюджету міста Рівного в сумі 1 175 000 гривень:
 •  обласному бюджету Рівненської області – 975 000 гривень на обслуговування осіб м. Рівного з обмеженими фізичними можливостями в Рівненському обласному центрі комплексної реабілітації інвалідів;
 •  районному бюджету Рівненського району – 200 000 гривень на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян по маршруту «Рівне – Садові ділянки» (с.Нова Українка Рівненського району).
  Доручити управлінню бюджету і фінансів вносити зміни в розпис міського бюджету за доходами та видатками, які фінансуються за рахунок субвенцій з державного і обласного бюджетів, інших місцевих бюджетів у міжсесійний період, з наступним затвердженням цих змін міською радою, в разі:
 •  внесення змін до розпису Державного бюджету в частині дотацій та субвенцій, які надаються бюджету міста Рівного або передаються з нього до державного бюджету;
 •  внесення змін до обласного та інших місцевих бюджетів щодо обсягів субвенцій (збільшення або зменшення річної суми доходів та видатків, перерозподіл між видами субвенцій, встановленні інших видів субвенцій), які надаються бюджету міста Рівного;
  4. Затвердити на 2020 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами згідно з додатком 6 до цього рішення.
  5. Затвердити розподіл витрат бюджету міста Рівного на 2020 рік на реалізацію місцевих/регіональних програм згідно з додатком 7 до цього рішення.
  6. Установити, що у загальному фонді бюджету міста Рівного на 2020 рік:

  1) до доходів загального фонду належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України та трансферти, визначені статтями 1032, 1033,1034, 1036, 105 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 691 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України);
  2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені статтею 15 Бюджетного кодексу України щодо бюджету міста Рівного;
  3) джерелами формування у частині кредитування є надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України .

  7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету міста Рівного на 2020 рік:

  1) у частині доходів є надходження, визначені статтями 691,71 Бюджетного кодексу України;
  2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини 1 статті 71, статтею 15 Бюджетного кодексу України та (у разі використання) залишки коштів спеціального фонду місцевого бюджету (частина 2 статті 72 );
  3) у частині кредитування є надходження, визначені пунктом 11 частини 1 статті 691 Бюджетного кодексу України .

  8. Установити, що у 2020 році кошти, отримані до спеціального фонду бюджету міста Рівного, спрямовуються згідно з частиною 2 статті 70 Бюджетного кодексу України на заходи, передбачені рішенням про місцевий бюджет відповідно до законодавства, а кошти, отримані до спеціального фонду бюджету відповідно до підпункту 3 пункту 7 цього рішення, спрямовуються на надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла.
  9. Визначити станом на 31 грудня 2020 року граничний обсяг місцевого боргу бюджету міста Рівного у сумі 11 180 040 гривень .
  10. Визначити на 2020 рік перелік захищених статей видатків загального фонду бюджету міста Рівного відповідно до частини 2 статті 55 Бюджетного кодексу України, в тому числі:
 • оплата праці працівників бюджетних установ;
 • нарахування на заробітну плату;
 •  придбання медикаментів та перев`язувальних матеріалів;
 •  забезпечення продуктами харчування;
 •  оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
 •  обслуговування державного (місцевого) боргу;
 • поточні трансферти населенню;
 •  поточні трансферти місцевим бюджетам.
  11. Відповідно до частини 8 статті 16 Бюджетного кодексу України та статті 70 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» доручити начальнику Управління бюджету і фінансів розміщувати тимчасово вільні кошти бюджету міста Рівного на депозитних рахунках в установах банків відповідно до порядку, визначеного Кабінетом Міністрів України, за погодженням із постійною комі­сією з питань бюджету, фінансів та управління комунальною власністю.
  12. Надати право виконавчому комітету Рівненської міської ради, відповідно до статті 73 Бюджетного кодексу України, отримувати позики на покриття тимчасових касових розривів, що можуть виникати під час виконання бюджету міста Рівного, в частині фінансування захищених статей видатків загального фонду (в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов`язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду).
  13. Відповідно до статті 70 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини 3 статті 16 Бюджетного кодексу України доручити начальнику Управління бюджету і фінансів здійснювати місцеві запозичення, в тому числі місцеві зовнішні запозичення, шляхом отримання кредитів (позик) від міжнародних фінансових організацій, з правом подавати та одержувати необхідні заяви, довідки та інші документи, підписувати документи, правочини, а також вчиняти всі інші дії, пов’язані із здійсненням запозичення у ме­жах, визначених рішенням про бюджет міста Рівного.
  14. Надати Управлінню бюджету і фінансів право приводити доходи, видатки і фінансування бюджету м. Рівного у відповідність до змін та доповнень до бюджетної та відомчої класифікації.
  15. Установити, що в процесі виконання бюджету міста, у виняткових випадках за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів, Управління бюджету і фінансів здійснює перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах загального обсягу його бюджетних призначень по загальному та спеціальному фондах бюджету.
  16. Головним розпорядникам коштів бюджету міста Рівного забезпечити:

  1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;
  2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;
  3) здійснення контролю за своєчасним поверненням у повному обсязі до бюджету коштів, наданими за операціями з кредитування бюджету, а також кредитів (позик), отриманих до міського бюджету;
  4) доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме :

 • здійснити публічне представлення та публікацію інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2020 року;
 • оприлюднити паспорти бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів (на власних веб – сторінках);
  5) взяття бюджетних зобов’язань та здійснення витрат бюджету:
  розпорядники коштів міського бюджету мають право брати бюджетні зобов’язання та здійснювати відповідні видатки за загальним фондом бюджету у 2020 році, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, в межах бюджетних асигнувань, встановлених їм кошторисом, з дотриманням помісячного плану асигнувань загального фонду бюджету (крім коштів субвенції з державного та обласного бюджету), а за спеціальним фондом бюджету – виключно в межах відповідних фактичних надходжень до спеціального фонду бюджету;
  6) забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв`язку, які споживаються бюджетними установами. Розпорядникам забезпечити укладання угод по кожному виду енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником обґрунтованих лімітів споживання.
  Керівникам бюджетних установ утримувати чисельність працівників та здійснювати фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах.

  17. Це рішення набирає чинності з 1 січня 2020 року.
  18. Додатки № 1-7 до цього рішення є його невід`ємною частиною.
  19. Відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України Управлінню бюджету і фінансів оприлюднити це рішення, не пізніше ніж через десять днів з дня його прийняття, у газеті «Сім днів».
  20. Інші положення, що регламентують процес виконання місцевого бюджету:

  1) Якщо обсяги власних надходжень бюджетних установ перевищують відповідні витрати, встановлені додатком 2 до цього рішення, розпорядник бюджетних коштів передбачає спрямування таких надпланових обсягів у першу чергу на погашення заборгованості з оплати праці, нарахувань на заробітну плату, стипендій, комунальних послуг та енергоносіїв.
  Зміни до спеціального фонду бюджету, що вносяться розпорядниками коштів міського бюджету в частині власних надходжень бюджетних установ по надходженнях і видатках, обов’язково надаються Управлінню бюджету і фінансів для їх попереднього погодження.
  2) Установити, що пропозиції постійних комісій міської ради, управлінь, відділів, інших служб виконавчого комітету, інші пропозиції про надання пільг щодо оподаткування юридичних і фізичних осіб або виділення додаткових асигнувань з бюджету розглядаються лише за умови, що вони одночасно подають пропозиції і розрахунки на відповідне поповнення доходів або скорочення видатків міського бюджету.

  21. Контроль за виконанням цього рішення доручити всім постійним комісіям міської ради і секретарю міської ради С.Паладійчуку, а організацію його виконання – начальникам управлінь – головним розпорядникам коштів міського бюджету.

  Міський Володимир ХОМКО

Додатки 1 

Додаток 2, Додаток 4, Додаток 5 

Додаток 3, Додаток 6

Додаток 7

 

Постійно бути в курсі новин Вам допоможе Telegram-канал газети «7 днів»