fbpx

У Рівному шукають екпертів для оцінки землі

Конкурсна комісія з відбору суб’єктів оціночної діяльності управління комунальною власністю виконавчого комітету Рівненської міської ради оголошує конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності для визначення вартості таких об’єктів нерухомого майна:

– земельна ділянка заг. пл. 400 кв. м за адресою: м. Рівне, вул. Соборна (біля будинку № 1) (кадастровий номер 5610100000:01:039:0346).

Цільове призначення земельної ділянки: для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги.

Нормативна грошова оцінка – 242833,36 грн.

Мета проведення оцінки – визначення ринкової вартості земельної ділянки для продажу у власність шляхом викупу власником нерухомого майна, розміщеного на оцінюваній земельній ділянці.

Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 3000 грн.

Кінцевий термін подання документів 3 лютого 2020 року.

Дата, на яку проводиться оцінка майна, – 31.01.2020.

Телефон (факс), електронна адреса замовника конкурсу: (0362) 63-59-16; ukv.rivne@qmail.com

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (у редакції наказу Фонду державного майна України від 16.01.2018 № 47) (далі – Положення)та з урахуванням умов цього оголошення.

Замовник і платник послуг з оцінки – Управління комунальною власністю виконавчого комітету Рівненської міської ради: 33028 м. Рівне, вул. Соборна, 12а, каб. 211, тел.: (0362) 63-59-16, 26-75-23, ідентифікаційний код 26259563, р/р 35417098044608 в ГУДКСУ в Рівненській області, МФО 833017 (для оплати робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок: р/р UA 938999980000031512941017002 в УК у м. Рівному/м. Рівне/33010100, код ЄДРПОУ 38012714, банк – Казначейство України (ЕАП), МФО 899998).

Місцезнаходження комісії: м. Рівне, вул. Соборна, 12а, каб. 211, тел. (0362) 26-59-00.

До участі у конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1. «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), в тому числі земельних ділянок та майнових прав на них».

Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, які мають загальний стаж професійної діяльності: не менше як 3 роки (для оцінки нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), в тому числі земельних ділянок та майнових прав на них).

Вимоги до претендентів для участі у конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІ Положення.

Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленою в додатках 3-5 до Положення формою.

Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: приміщення, частини будівель, земельні ділянки як окремий об’єкт оцінки.

Конкурсна документація подається у запечатаному конверті, в який вкладено окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією, на адресу: м. Рівне, вул. Соборна, 12а, каб. 211, тел. (0362) 26-75-23.

На конверті необхідно зазначити: «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.

Конкурсна документація приймається з дня публікації оголошення. Телефон для довідок (0362) 63-59-16.

Конкурс відбудеться 07 лютого 2020 року о 10.00 за адресою: м. Рівне, вул. Соборна, 12а, каб. 211.

 

Постійно бути в курсі новин Вам допоможе Telegram-канал газети «7 днів»