Одужали від Covid-19? Не факт, що проблемі кінець

Діліться корисною інформацією з друзями:

Ще у перші тижні пандемії клінічний радіолог Алі Голамрезанежад зауважив на КТ-знімках легень деяких людей, які подолали Covid-19, помітні ознаки ушкодження легеневої тканини.

«На жаль, ці рубці вже ніколи не зникнуть», – цитує лікаря Nature – найпрестижніший науковий рецензований журнал світу.

Голамрезанежад та його команда з Університету Південної Каліфорнії (США) ще у січні почали відстежува­ти стан пацієнтів з ковідом, скануючи їхні легені за допомогою комп’ютерного то­мографа. Із 33 пацієнтів у третини вия­вили відмирання тканини, що на знімках мало вигляд виражених рубців.


В Україні оновили зони карантину: Рівне – у червоній

Від COVID-19 помер ще один мер

Дослід­ники й надалі планують відстежувати цю групу людей протягом наступних років. Ці пацієнти, ймовірно, представляють один із найгірших сценаріїв розвитку за­хворювання (не рахуючи, звісно, леталь­них наслідків). Дослідник наголошує: оскільки більшість інфікованих SARS-CoV2 людей не потребують госпіталізації, загальний показник таких ушкоджень легень, можливо, є набагато нижчим і становить менше як 10%. Однак, беручи до уваги, що на сьогодні відомо про 35,5 мільйона інфікованих людей у світі, і що легені є лише одним із місць в організмі, по якому може завдати удару вірус, на­віть такий незначний відсоток означає, що сотні тисяч людей відчуватимуть дов­гострокові наслідки для свого здоров’я.

Фахівці глибоко занепокоєні тим, що пандемія призведе до значного зрос­тання кількості людей з інвалідністю. Оскільки це захворювання є новим, ніх­то не може передбачити, які довгостро­кові впливи воно може мати. Одним із видів ушкоджень організму можуть бути по­бічні ефекти від інтенсивної терапії, наприклад, інтубації. Також можуть вини­кати інші затяжні проблеми зі здоров’ям, спричинені самим вірусом.

Попередні дослідження Covid- 19 і до­ступні дані досліджень інших коронавірусів показують, що ковід може викликати множинні ушкодження органів і проявля­тися неочікуваними симптомами. Люди з важчим перебігом інфекції можуть страждати від довготривалих ушкоджень не лише легень, а й серця, імунної систе­ми і головного мозку. Факти, зафіксовані під час попередніх спалахів коронавіру­сів SARS і MERS підтверджують, що ці наслідки можуть тривати роками. І не лише при важкому перебігу захворюван­ня. Навіть при легкому людина може до­вший час відчувати нездужання, подібне до синдрому хронічної втоми.

Науковці з різних країн проводять до­слідження людей, які були інфіковані Covid-19. Кілька з цих досліджень при­свячені темі ушкоджень, які спричиняє вірус певним органам чи системам орга­нізму. У Великій Британії триває постгос­пітальне дослідження Covid-19, яке має на меті відстежити стан здоров’я 10 ти­сяч пацієнтів протягом року (за резуль­татами досліджень їх крові і рентген- або КТ-знімків). Схоже дослідження сотень людей тривалістю два роки наприкінці липня стартувало й у США.

Імунітет, серце і судини ще довго «пам’ятатимуть» кривду, якої їм завдав коронавірус.

У перші місяці пандемії уряди намага­лися приборкати поширення вірусу че­рез введення локдаунів. Лікарні всіма си­лами намагалися впоратися із напливом пацієнтів, а більшість досліджень фоку­сувалися на лікуванні або недопущенні інфікування.

Фахівці усвідомлювали, що вірус­на інфекція може призвести до хроніч­них захворювань. Однак вивчення цього питання не було у пріоритеті. Найбільш очевидно, що орган, на який необхід­но звертати увагу щодо можливості дов­готермінових наслідків, є легені, оскіль­ки Covid-19 починається як респіраторна інфекція. Команда лікаря Голамрезане­жада проаналізувала КТ-знімки 919 па­цієнтів і виявила, що найчастіше ура­жаються нижні долі легень. Легені на знімках були «всіяні» матовими плямами, що вказує на запалення, яке й утруднює процес дихання.

Зникнення симптомів може затягува­тися у часі. У дослідженні, опубліковано­му у серпні на препринт-сервері medRxiv, стверджується, що понад 70% людей мають задишку і 13,5% продовжує викорис­товувати кисень вдома через місяць піс­ля виписки з лікарні.

Covid-19 спочатку «б’є» по легенях. Але це – не звичайне респіраторне за­хворювання. У багатьох людей легені не є найбільш ураженим органом. У деяких пацієнтів, які побороли Covid-19, може надовго ослаблюватися імунна система.

«Вважається, що люди, які були інфі­ковані кором, довший час мають ослаблений імунітет та є вразливими до ін­ших інфекцій. Не стверджую, що це ж правило можна застосувати до Covid-19. Але ми ще багато чого не знаємо про цю хворобу», – зауважує Даніель Чертоу, на­уковець з Клінічного центру Національ­ного інституту охорони здоров’я в Бетес­ді (штат Меріленд, США).

Наприклад, відомо, що SARS-CoV2 знижує діяльність імунної системи шля­хом продукування сигнальних молекул, відомих як інтерферони. Цей же вірус може виявляти протилежний ефект, про­вокуючи надлишкову активність імунної системи і запускаючи руйнівні осередки запалення по всьому тілу.

Гіперреакція імунної системи може призвести до запалення й одним із най­більш чутливих до цього органом є сер­це.

«Під час гострої фази Covid-19 майже у третини пацієнтів проявляються серцево-судинні симптоми», – розповідає кардіолог Mao Чен з Університету Сичу­ань (Китай). Одним із таких симптомів є кардіоміопатія, під час якої м’язи серця розтягуються, стають нееластичними чи потовщеними, що впливає на здатність серця помпувати кров. У деяких хворих виникає легеневий тромбоз, при яко­му згустки крові блокують судини у леге­нях. Вірус також може ушкодити систему кровообігу, вразивши клітини ендотелію, – шару, який вистеляє кровоносні суди­ни зсередини.

Деякі хворі вже не повернуться на роботу – не матимуть сил працювати.

Одним із підступних довгострокових і найменш зрозумілих впливів Covid-19 є сильна втома. За останні дев’ять мі­сяців величезна кількість людей заяви­ла про сильне виснаження після пере­несеного захворювання. Людям важко піднятися зранку з ліжка чи навіть по­працювати кілька годин (або навіть хви­лин) без перепочинку. За даними дослі­джень 143 людей, виписаних з лікарень у Римі, у 53% виявили підвищену втомлю­ваність, а у 43% – задишку. Ці симптоми зберігалися у середньому протягом двох місяців після появи у пацієнтів симптомів захворювання. За даними китайського дослідження у чверті пацієнтів після пе­ренесеного три місяці тому Covid-19 не­правильно працювали легені. 16% про­довжували відчувати втому.

Андрій ГЕЛИЙ wz.lviv.ua