fbpx

У Рівному шукають управителів багатоквартирними будинками

Діліться інформацією з друзями:

Рівненська міська рада оголосила конкурс на призначення управителів багатоквартирними будинками. При цьому 79 будинками Рівного, де досі не створили ОСББ, за рішенням міськвиконкому управлятиме рівненська компанія “Чистота і порядок”. 

Оголошення про проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку в місті Рівне

З метою реалізації державної політики в сфері реформування житлово-комунального господарства, відповідно до законів України «Про житлово-комунальні послуги», «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 13.06.2016 №150 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку» виконавчий комітет Рівненської міської ради вирішив провести в місті Рівне конкурс з призначення управителя багатоквартирного будинку, в якому не створено об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, співвласники якого не прийняли рішення щодо форму управління багатоквартирним будинком (далі – Конкурс).

Конкурс буде проведено відповідно вимог Конкурсної документації, розробленої згідно наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 13.06.2016 №150 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку».

Конкурс є прозорим, відкритим та публічним на всіх етапах його проведення.

Організатор конкурсу

Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Рівненської міської ради.

Місцезнаходження організатора конкурсу

Адреса: Рівненська область, м. Рівне, вул. Шевченка, 45, поштовий індекс 33013.

Посадові особи організатора конкурсу, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада, адреса, номер телефону та електронна адреса)

Колесник Олександр Володимирович – начальник житлового відділу Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Рівненської міської ради.

Адреса: 33013, м. Рівне, вул. Шевченка, 45, каб. № 310.

Контактні телефони: (0362) 63-35-07, тел.прийм.(0362) 26-66-26.

Електрона адреса: ujkg_gitlo.rv@ukr.net

Москальчук Олена Віталіївна – заступник начальника Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Рівненської міської ради.

Адреса: 33013, м. Рівне, вул. Шевченка, 45, каб. № 309.

Контактні телефони: тел.прийм.(0362) 26-66-26.

Підстава для проведення конкурсу

Рішення виконавчого комітету Рівненської міської ради від 12.11.2019 № 120 «Про організатора конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку».

Інформація про конкурс

Об’єктом конкурсу є група багатоквартирних будинків зазначених у конкурсній документації, щодо яких оголошено конкурс з призначення управителя.

Лот № 1

1. Волинської Дивізії, 29

4. Романа Шухевича, 6

2. Євгена Коновальця, 15

5. Романа Шухевича, 18

3. Генерала Безручка, 2-А

6. Романа Шухевича, 24

Лот № 2

1. Гагаріна, 47

9. Князя Романа, 13

2. Гагаріна, 57

10. Льонокомбінатівська, 1

3. Гагаріна, 59

11. Льонокомбінатівська, 11

4. Гагаріна, 63

12. Генерала Безручка, 30

5. Гагаріна, 67

13. Богоявленська, 8

6. Гагаріна69

14. Богоявленська10

7. Князя Романа5

15. Богоявленська12

8. Князя Романа8

16. Богоявленська14

Технічна характеристика житлових будинків, інформація про загальний обсяг заборгованості співвласників за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій у розрізі за кожним будинком зазначена у конкурсній документації.

Обсяг надання та перелік послуг зазначені у конкурсній документації.

Критерії оцінки конкурсних пропозицій

Оцінювання конкурсних пропозицій здійснюється за бальною системою, що визначається організатором конкурсу. При цьому максимальна сума балів дорівнює – 100 балам.

Для участі у конкурсі учасник повинен надати документи, що підтверджують його відповідність наступним критеріям:

– ціна послуги, що включає відповідно до статті 10 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» витрати на утримання багатоквартирного будинку, прибудинкової території, поточний ремонт спільного майна багатоквартирного будинку, винагороду управителю з розрахунку на 1 м.кв. загальної площі багатоквартирного будинку;

– рівень забезпеченості учасника конкурсу матеріально-технічною базою;

– наявність персоналу, що відповідає кваліфікаційним вимогам до професій працівників та має необхідні знання і досвід (з урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців;

– фінансова спроможність учасника конкурсу;

– наявність досвіду роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства.

Вимоги до конкурсних пропозицій та перелік документів, оригінали або копії яких подаються учасниками конкурсу для їх оцінювання

Участь у конкурсі з призначення управителя багатоквартирного будинку можуть приймати фізичні особи-підприємці, юридичні особи незалежно від форми власності на паритетних умовах.

Для участі у конкурсі учасники конкурсу подають організатору заяву, у якій зазначають:

– фізичні особи-підприємці – прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта);

 юридичні особи – повне найменування, код за ЄДРПОУ, юридична адреса.

До заяви додаються належним чином завірені документи, які підтверджують наявність у штаті щонайменше одного найманого працівника, який пройшов професійну атестацію на відповідність кваліфікаційним вимогам професії «менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)», або документи, що підтверджують наявність у штаті за трудовим договором щонайменше одного найманого працівника, який пройшов професійну атестацію на відповідність кваліфікаційним вимогам професії «менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)».

Для участі у конкурсі його учасники подають оригінали та (або) засвідчені в установленому законодавством порядку копії таких документів:

1. Обгрунтована цінова пропозиція, що включає в себе витрати на утримання багатоквартирного будинку, прибудинкової території, поточний ремонт спільного майна багатоквартирного будинку, винагороду управителю з розрахунку на 1 м.кв. загальної площі багатоквартирного будинку.

2. Для підтвердження рівня забезпеченості учасника конкурсу матеріально-технічною базою надається довідка в довільній формі про наявність обладнання та матеріально-технічної бази із зазначенням місцезнаходження, переліком основних засобів;

3. Надається довідка у довільній формі, що містить інформацію про наявність та кількість працівників відповідної кваліфікації, з зазначенням досвіду роботи у даній сфері (або урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців);

4. Належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують досвід роботи з надання послуг у сфері управління (обслуговування та утримання будинків та прибудинкових територій), в тому числі, відомості про досвід роботи (власний та/або засновників) у сфері надання житлово-комунальних послуг з визначенням кількості років, місяців досвіду роботи та з обов’язковим наданням копій підтверджуючих документів (договорів, рішень тощо).

5. Для підтвердження фінансової спроможності учасником надається:

– фінансова звітність (баланс та звіт про фінансові результати форма №2) суб’єкта господарювання за останній звітній період (копії фінансової звітності подаються за той звітний період, за який на момент подання пропозиції були вже подані у відповідний орган);

– довідка відповідних органів державної податкової служби про відсутність (наявність) заборгованості з податків та обов’язкових платежів до бюджету, дійсна на час подання пропозицій;

6. Документи, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника щодо підпису документів конкурсної пропозиції.

7. Лист-згода на обробку персональних даних.

Під час проведення конкурсу усі документи, що готуються організатором конкурсу, викладаються українською мовою. Конкурсна пропозиція складається українською мовою. У разі надання учасником будь-яких документів складених іноземною мовою, конкурсна пропозиція учасника повинна містити їх переклад українською мовою.

Конкурсна пропозиція запечатується у одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника (за наявності). У разі відсутності печатки скріплюється підписами учасника конкурсу.

Усі аркуші конкурсної пропозиції учасника конкурсу мають бути прошиті та пронумеровані. Усі сторінки, на яких міститься інформація, мають містити підпис уповноваженої посадової особи учасника конкурсу, а також відбитки печатки (за наявності) із зазначенням кількості сторінок.Повноваження щодо підпису документів конкурсної пропозиції учасника конкурсу підтверджується одним із наступних документів: випискою з протоколу засновників, копією наказу про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів, та засвідчений відповідно до законодавства.

Конкурсна пропозиція повинна мати пронумерований реєстр наданих документів.

Учасник конкурсу має право подати лише одну конкурсну пропозицію стосовно одного об’єкта конкурсу.

Усі копії документів мають бути засвідчені належним чином, а саме повинно бути зазначено:

– позначка про засвідчення копії документа складена зі слів «Згідно з оригіналом», «Копія вірна», «Відповідає оригіналу»;

– особистий підпис особи, яка засвідчує копію;

– відбиток печатки.

Примітка:

– розрахунок ціни учасник конкурсу подає у складі конкурсної пропозиції на кожний багатоквартирний будинок, що входить до об’єкта конкурсу, окремо;

– учасники конкурсу мають право, крім передбачених конкурсною документацією подавати у складі конкурсної пропозиції також інші документи, що підтверджують досвід роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства, рівень кваліфікації, знання та досвід персоналу (нагороди, дипломи, свідоцтва, сертифікати, рекомендації тощо);

– у разі неможливості надання будь-якого з документів, учасник має право надати у складі конкурсної пропозиції письмові пояснення з цього приводу;

– за достовірність та правдивість наданих документів конкурсної пропозиції несе відповідальність учасник конкурсу.

Дата огляду об’єктів конкурсу та доступ до них

Доступ до Об’єкту конкурсу (групи будинків) буде проводитись:

  • Лот № 1 – з 24.02.2020 по 26.02.2020 з 09:00 до 16:00 години;

  • Лот № 2 – з 26.02.2020 по 29.02.2020 з 09:00 до 16:00 години.

Учасники конкурсу, що бажають взяти участь у огляді об’єктів конкурсу, повідомляють про це секретаря конкурсної комісії не пізніше ніж за три дні до огляду.

Місце і спосіб отримання конкурсної документації

Конкурсна документація надається особисто або надсилається поштою Організатором конкурсу його Учаснику протягом трьох робочих днів після надходження від Учасника заяви про участь у Конкурсі, у якій зазначається один із наступних способів надання Конкурсної документації:

 шляхом особистого отримання Учасником конкурсу або його уповноваженою особою. В такому разі місце отримання Конкурсної документації буде місцезнаходження Організатора конкурсу – м. Рівне, вул. Шевченка, 45, каб. № 310, 3-й поверх.

 шляхом поштового (кур’єрського) відправлення на вказану у заяві адресу Учасником конкурсу;

Конкурсну документацію можна отримати в паперовому або в електронному вигляді (формат «pdf»).

Подання конкурсних пропозицій

Конкурсна пропозиція надається до Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Рівненської міської ради.

Адреса: 33013, м. Рівне, вул. Шевченка, 45, каб.310, 3-й поверх.

Кінцевий строк подання конкурсних пропозицій: до 17:00 год. 16.03.2020 року.

Конкурсна пропозиція подається особисто або через уповноважену належним чином особу чи надсилається поштою організатору конкурсу протягом трьох робочих  днів після надходження від учасника заяви про участь у конкурсі, у якій зазначається спосіб надання конкурсної документації.

Конкурсна пропозиція надається у запечатаному конверті, на якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження організатора та найменування (прізвище, ім’я, по батькові) учасника конкурсу, дата та час проведення конкурсу, контактні номери телефонів учасника конкурсу, маркування: «Не відкривати до 10:00 год. 17.03.2020 року».

Кінцевий строк подання конкурсних пропозицій не може бути менше тридцяти календарних днів з дати опублікування в друкованому засобі масової інформації інформаційного повідомлення про проведення конкурсу.

Розкриття конкурсних пропозицій

Місце розкриття: актова зала Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Рівненської міської ради.

Адреса: м. Рівне, вул. Шевченка, 45, 1-й поверх.

Дата та час розкриття: 17.03.2020 о 10:00 годин.

Додаткова інформація

Вимоги до конкурсних пропозицій та перелік документів, оригінали або копії яких подаються учасниками конкурсу для їх оцінювання зазначені у конкурсній документації.

Кількість учасників не обмежується.

Розмір плати за участь у конкурсі не встановлено.

Постійно бути в курсі новин Вам допоможе Telegram-канал газети «7 днів»