Рівнерада повідомила про плановану діяльність щодо оцінки впливу на довкілля

Управління капітального будівництва виконавчого комітету Рівненської міської ради повідомило про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля.

(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

(автоматично генерується програмнимизасобами ведення Єдиного реєстру

з оцінки впливу на довкілля, не зазначається суб’єктом господарювання)

(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності

(автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля,

для паперової версії зазначається суб’єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Управління капітального будівництва виконавчого комітету Рівненської міської ради

(код ЄДРПОУ 05517742)

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по по батькові фізичної особи – підприємця,

ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від

прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному

контролюючому органу і мають відмітку у паспорті) інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на

довкілля.

 

1.Інформація про суб’єкт господарювання

Адреса юридичної особи: м. Рівне, вул. Лермонтова, 6.

Контактний тел. (0362) 63-42-43.

(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи – підприємця (поштовий індекс, адреса, контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи*.

Планована діяльність, її характеристика.

У відповідності до розробленого проекту «Проведення заходів щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану Басівкутського водосховища від ПК0+00 до ПК35+56 в Рівному (будівництво)» планується розчищення ложа водосховища від надмірного намулу із влаштуванням берегоукріплення.

Основною метою планованої діяльності є стабілізація та покращення гідроекологічного стану водойми.

Технічна альтернатива 1

Проектні рішення передбачають виконання будівельних робіт механізованим та ручним методами і включають такі заходи: розчистка від мулових відкладів, кріплення укосів посівом трав, підсипка прибережної території.

Для забезпечення сприятливого гідрологічного режиму водойми передбачено видалення мулових відкладів із ухилом у напрямку водопропускної споруди 0,5‰, що сприятиме формуванню течії у водосховищі, створить сприятливі умови для водообміну з прилеглою територією та створить буферний об’єм для подальшого накопичення мулових відкладів у майбутньому.

Видалення мулових відкладів планується здійснити механічним способом за допомогою земснарядів.

На етапі підготовки до основних проектних робіт передбачено здійснити: зрізання густого чагарнику та дрібнолісся кущорізами на тракторі, їх корчування; викошування та збір трав; розробка ґрунтів бульдозерами з їх переміщенням. Земляні роботи, що належать до основних проектних робіт, включають: створення карт намиву, розробку ґрунту у відвал екскаваторами «драглайн» або «зворотна лопата»; розробку ґрунтів 1-ї групи із переміщенням бульдозерами; розробку ґрунтів 2-ї групи плавучими землесосними дизельними снарядами та укладання ґрунтів у тимчасові споруди; розробку ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу; перевезення ґрунту до 1 км. По закінченні земляних робіт виконується кріплення укосів: планування укосів механізованим способом (2-га група ґрунтів); укріплення укосів земляних споруд посівом багаторічних трав вручну. Завершальним етапом на кожній ділянці є вивезення надлишків ґрунтів та благоустрій територій, що передбачає: розробку ґрунту бульдозерами із переміщенням ґрунту (1-а група ґрунтів); планування площ бульдозерами та посів трав.

Технічна альтернатива 2

В якості технічної альтернативи розглядався варіант спуску водосховища без гідравлічного промиву наносів і виконання будівельних робіт із розчистки сухорийним способом. Недоліком згаданого виду робіт є необхідність повного спуску водойми, що може призвести до значних негативних екологічних наслідків для довкілля. Зокрема, до порушення трофічних зв’язків в екосистемі, втрат гідробіонтів тощо. У випадку ж організації гідравлічного промиву наносів існує також значна загроза забруднення р. Устя в її нижній течії, в тому числі в межах міста Рівне.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1

Об’єкт проектування знаходиться в межах м. Рівне між: вул. Басівкутська, вул. Свєшнікова та вул. Озерна.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2

Територіальна альтернатива 2 не розглядається у зв’язку із прогнозованою ефективністю робіт з необхідністю покращення гідроекологічної ситуації саме на тих ділянках водойми, що були визначені в ході попередніх вишукувальних та дослідницьких робіт та проектними рішеннями.

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності

Басівкутське водосховище на р. Устя є основним та найбільшим водним об’єктом м. Рівне, який до того ж відіграє для жителів міста важливу рекреаційну роль. Однак зростання антропогенного навантаження на водні екосистеми річки та безпосередньо водосховища, погіршення їх екологічного стану значно знизив рівень привабливості водойми для відпочиваючих та обмежив можливість використання згаданого водного об’єкта в рекреаційних цілях, особливо у літній період.

Розроблені проєктні рішення для Басівкутського водосховища є частиною проєкту, який передбачає відновлення та підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану р. Устя у межах її басейну з метою стабілізації водних екосистем та забезпечення стійкого розвитку Рівненського району Рівненської області.

5.Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності

(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)

Основні технічні характеристики планованої діяльності:

– площа розчистки берегів – 35 010 м2;

– середня глибина днопоглиблення – 0,5-1,3 м;

– об’єми розчистки – 278 051 м3.

У проекті весь обсяг робіт поділений на 5 ділянок:

1) ділянка 1:

– площа водного дзеркала – 122 542 м2;

– довжина берегової лінії – 1 688 м;

– виїмка ґрунту – 77 568 м3;

– планування берегового укосу – 12 397 м2;

– укладання ґрунту – 133 049 м3;

– тривалість будівництва (робіт) – 4,3 місяці.

2) ділянка 2:

– площа водного дзеркала – 76 876 м2;

– довжина берегової лінії – 622 м;

– виїмка ґрунту – 45 024 м3;

– планування берегового укосу – 7 944 м2;

– укладання ґрунту – 32 237 м3;

– тривалість будівництва (робіт) – 3,1 місяці.

3) ділянка 3:

– площа водного дзеркала – 112 284 м2;

– довжина берегової лінії – 624 м;

– виїмка ґрунту – 43 493 м3;

– планування берегового укосу – 7 536 м2;

– укладання ґрунту – 18 439 м3;

– тривалість будівництва (робіт) – 3,2 місяці.

4) ділянка 4:

– площа водного дзеркала – 370 962 м2;

– довжина берегової лінії – 596 м;

– виїмка ґрунту – 65 793 м3;

– планування берегового укосу – 9 324 м2;

– укладання ґрунту – 47 444 м3;

– тривалість будівництва (робіт) – 4,2 місяці.

5) ділянка 5:

– площа водного дзеркала – 273 242 м2;

– виїмка ґрунту – 47 210 м3;

– укладання ґрунту – 47 210 м3;

– тривалість будівництва (робіт) – 4,1 місяці.

Штат працівників для реалізації проектних рішень:

– загальний – 44 чол.;

– робітники – 37 чол.;

– ІТР – 4 чол.;

– службовці, МОП та охорона – 3 чол.

Прогнозована тривалість виконання робіт – 5 років (роботи ведуться в осінньо-зимовий період).

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

Враховуються екологічні, санітарно-гігієнічні, протипожежні, містобудівні й територіальні обмеження згідно з чинними нормативними документами. Планована діяльність визначається проектно-технічною документацією, яка перевіряється та погоджується відповідно до норм чинного законодавства.

Екологічні та інші обмеження планованої діяльності передбачають дотримання основного юридичного документа – Водного кодексу України, що регламентує виконання робіт на водних об’єктах України.

Також до екологічних обмежень під час виконання будівельних робіт належать:

– дотримання неперевищення ГДК забруднюючих речовин в атмосферному повітрі;

– дотримання неперевищення нормативних рівнів шуму;

– дотримання неперевищення ГДК забруднюючих речовин у водних об’єктах;

– недопущення негативного впливу на тваринний світ;

– дотримання вимог ст. 28 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» щодо охорони та відновлення зелених насаджень;

– дотримання вимог ст. 17 Закону України «Про відходи» щодо запобігання негативному впливу відходів на довкілля та здоров’я населення;

– забороняється проводити всі види гідромеханізованих робіт у період нересту риб. Строки заборони встановлюються щорічно органами рибоохорони. Також забороняється проводити гідромеханізовані роботи вночі.

У процесі реалізації проектних рішень передбачається дотримання умов:

– виключення використання родючих земель та лісів;

– недопущення погіршення медико-санітарних умов проживання і відпочинку населення;

– недопущення вичерпання запасів поверхневих вод і погіршення їх якості;

– будівництво інженерного захисту не має призводити до знищення та пошкодження житлових та адміністративних споруд, ландшафтів, історичних та археологічних пам’ятників.

Об’єкт планованої діяльності відноситься до класу наслідків (відповідальності) СС3.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:

Щодо технічної альтернативи 1

Еколого-інженерна підготовка до проведення запланованих заходів передбачає наступне:

– натурні обстеження;

– топографо-геодезичні вишукування;

– інженерно-геологічні вишукування;

– гідрологічні вишукування;

– виготовлення проектної документації;

– оцінка впливу на довкілля;

– доставка на об’єкт необхідних механізмів.

До заходів захисту території при виконанні робіт належить:

– дотримання технологій, передбачених проектом;

– проведення планованих робіт із врахуванням вимог зі збереження навколишнього середовища;

– дотримання строків виконання робіт, визначених органами рибоохорони;

– обмеження доступу сторонніх осіб на ділянку виконання робіт;

– дотримання Правил техніки безпеки при поводженні із будівельною технікою та роботі на водних об’єктах.

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

Щодо технічної альтернативи 1

1) Повітряне середовище – тимчасовим неорганізованим джерелом викидів переліку забруднюючих речовин та шумового навантаження є будівельна техніка та вантажний автотранспорт, земляні роботи (сухий ґрунт) та зберігання сухого ґрунту.

2) Водне середовище – є середовищем провадження частини проектних робіт, тому провадження виїмки донних відкладів призведе до тимчасової зміни органолептичних показників водойми: підвищення рівня каламутності, а, відповідно, зниження прозорості води, тимчасової зміни гідрохімічних показників якості води; прогнозуються також незначні втрати водних біоресурсів внаслідок тимчасових змін кормової бази при роботі земснаряду. Потрапляння забруднюючих домішок у поверхневі води можливе у разі аварійних проливів мастил та пального.

3) Ґрунтове середовище – вплив пов’язаний зі зняттям родючого шару ґрунту, тимчасовим зберіганням побутових та будівельних відходів, вилучених із русла донних відкладів; необхідністю ущільнення ґрунтового покриву та порушення рослинного покриву, що пов’язано із рухом важкої техніки на ділянці виконання планованих робіт. Землі, на яких планується провадити діяльність, не використовуються для потреб сільського господарства.

4) Геологічне середовище – окрім видалення донних відкладень товщиною 0,5-1,5 м – іншого впливу не передбачається.

5) Рослинний та тваринний світ – тимчасове руйнування бентосного (донного ценозу); вплив на зоо- та фітопланктон водойми, вищу водну рослинність на ділянці проведення робіт та на обмеженій ділянці, переважно вниз за течією. Зміна рівня заростання берегів чагарниковою та дрібною деревною рослинністю шляхом зрізання та корчування. Очікувані впливи матимуть місце лише у період виконання проектних робіт. По їх завершенні спостерігатиметься відновлення природного балансу екосистеми.
Іхтіофауна річки не зазнає істотного негативного впливу у зв’язку із здатністю її представників до швидкого переміщення з ділянок із несприятливим станом у більш сприятливі для життєдіяльності місця водойми.

Прогнозовані фактори несприятливого впливу на навколишнє середовище мають тимчасовий характер (період виконання планованих робіт – близько 4 міс. на кожній із 4-х ділянок), а територія їх впливу обмежується ділянкою провадження планованих робіт, тому суттєвих змін в стані компонентів довкілля не прогнозується.

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля

(зазначити відповідний пункт і частину ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»).

Планована діяльність, відповідно до пункту 10 частини 3 статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» від 23.05.2017 № 2059-VIII (проведення робіт із розчищення і днопоглиблення русла та дна річок, берегоукріплення, зміни і стабілізації стану русел річок), належить до другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу на довкілля.10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля

(в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав).

Підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля – немає.

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації,

що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля Відповідно до ст. 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» від 23.05.2017 № 2059-VIII, дослідження проводяться в обсязі, достатньому для прийняття рішень щодо провадження планованої діяльності.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливість для участі в ній громадськості.

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». Оцінка впливу на довкілля – це процедура, що передбачає:

1) підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;

2) проведення громадського обговорення планованої діяльності;

3) аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

4) надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого попереднім абзацом;

5) врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про впровадження планованої діяльності, вказаного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності. Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у цій процедурі. Зокрема, на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включеннюдо звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля. На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів і не більше як 35 робочих днів громадськості надається можливість подавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваження і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, які надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їхніх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої діяльності

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде Дозвіл на виконання будівельних робіт (вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»),що видається ДАБІ України та інші докумети відповідно до вимог чинного законодавства України
(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення).

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до Департаменту екології та природних ресурсів Рівненської обласної державної адміністрації: 33028 м. Рівне, вул. Толстого, 20, тел. (0362) 62-03-64, e-mail: info@ecorivne.gov.ua

Контактна особа: Захарчук В.В.
(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа)

 

Постійно бути в курсі новин Вам допоможе Telegram-канал газети «7 днів»

Діліться корисною інформацією з друзями: