fbpx

Заява про намір реконструкції котельні ЗОШ №16

Заміна трьох існуючих модульних нагрівальних апаратів АМНК-108 потужністю по 99,98 кВт кожний (у зв’язку зі зменшенням числа споживачів) на 2 сучасних енергоефективних конденсаційних газових котли типу ЕcoTEC plus VU ОЕ 806/5-5 виробництва фірми «Vaillant» з каскадним регулятором multiMATIC VRC 700/6. Встановлена потужність котельні становить 128480 ккал/год або 149,4 кВт.Транскордонного впливу немає.

1. Інвестор (замовник):

ТОВ «Рівнетеплоенерго».

Поштова адреса: 33018 м. Рівне, вул. Д. Галицького, 27; тел. (0362) 64-26-69.

2. Місце розташування майданчиків (трас) будівництва (варіанти):

м. Рівне, вул. Чорновола, 99д.

3. Характеристика діяльності (об’єкта):

реконструкція котельні ЗОШ №16.

Технічні і технологічні дані: заміна трьох існуючих модульних нагрівальних апаратів АМНК-108 потужністю по 99,98 кВт кожний (у зв’язку зі зменшенням числа споживачів) на 2 сучасних енергоефективних конденсаційних газових котли типу ЕcoTEC plus VU ОЕ 806/5-5 виробництва фірми «Vaillant» з каскадним регулятором multiMATIC VRC 700/6. Встановлена потужність котельні становить 128480 ккал/год або 149,4 кВт.Транскордонного впливу немає.

4. Соціально-економічна необхідність планованої діяльності:

забезпечення тепловою енергією будівлі ЗОШ №16; зменшення непродуктивних витрат тепла; економія палива, водних ресурсів та електроенергії за рахунок застосування сучасних котлоагрегатів з високим коефіцієнтом корисної дії.

5. Розрахункова потреба в ресурсах при будівництві і експлуатації:

– земельних: в межах існуючої земельної ділянки;

– сировинних: не потребує;

– енергетичних (паливо, тепло):

а) витрати палива: природний газ – 30,45 тис. м3/рік (35,02 тис. ТУП/рік);

б) витрати тепла – 240,21 Гкал/рік;

– водних: 45,4 м3/рік (на підживлення системи опалення);

– трудових: котельня працює без постійного обслуговуючого персоналу.

6. Транспортне забезпечення (при будівництві і експлуатації):

транспорт: Підрядника при будівництві; при експлуатації – транспорт Замовника.

7. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за варіантами:

забезпечення нормативної концентрації забруднюючих речовин в атмосферному повітрі. Розглядається в одному варіанті.

8. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за варіантами:

не потрібна.

9. Можливі впливи планованої діяльності (при будівництві і експлуатації) на навколишнє природне середовище:

– клімат і мікроклімат – не впливає;

– повітряне – при експлуатації котельні присутні викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря та акустичний вплив від роботи насосного обладнання;

– водне – не впливає;

– грунт – не впливає;

– геологічне середовище – відсутні;

– рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти – відсутні;

– навколишнє соціальне середовище (населення) – не впливає;

– навколишнє техногенне середовище – не впливає.

10. Відходи виробництва і можливість їх повторного використання, утилізації, знешкодження або безпечного захоронення:

котельня працює без постійного обслуговуючого персоналу, тому тверді побутові відходи не утворюються; виробничі відходи при спалюванні природного газу котлами відсутні.

11. Обсяг виконання ОВНС:

у відповідності з ДБН А.2.2-1-2003 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проєктуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд».

12. Участь громадськості:

матеріали робочого проєкту будуть розглянуті на зборах всіх зацікавлених сторін, для чого «Заява про наміри» та «Заява про екологічні наслідки» публікуються в місцевій пресі.

Ознайомитись з матеріалами проєкту ОВНС, надати запитання та пропозиції можна за адресою замовника.

ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ

Розділ ОВНС робочого проєкту «Реконструкція котельні по вул. Чорновола, 99д в м. Рівне» виконаний у 2020 році.

Робочим проєктом передбачається заміна трьох існуючих модульних нагрівальних апаратів АМНК-108 потужністю по 99,98 кВт кожний (у зв’язку зі зменшенням числа споживачів) на 2 сучасних енергоефективних конденсаційних газових котлів типу ЕcoTEC plus VU ОЕ 806/5-5 виробництва фірми «Vaillant» з каскадним регулятором multiMATIC VRC 700/6, що забезпечує автоматичне приготування теплоносія для системи опалення в погодозалежному режимі. Відведення продуктів згоряння палива від газових конденсатних котлів передбачається коаксіальними димовими трубами діаметром 110/160 мм окремо від кожного котла по зовнішній стіні котельні. Приєднання димоходів котлів, що проєктуються, до димових труб висотою Н=6,2 м виконане газоходом нержавійка/ПП та поставляються комплектно з котлом. Котли обладнані індивідуальними витяжними вентиляторами, розрахованими на видалення з котла продуктів згоряння в необхідній кількості. Повітря для горінні відбирається за допомогою коаксіальних труб ззовні будівлі.

Встановлена потужність котельні становить 128480 ккал/год або 149,4 кВт. Котельня працює на потреби системи опалення ЗОШ №16.
Джерело водопостачання – існуюча міська мережа водопостачання. Ввід водопроводу передбачено від існуючого вводу зовнішніх мереж водопостачання. На вводі влаштовано лічильник води. Зовнішнє пожежогасіння вирішується від існуючих пожежних гідрантів на мережі водопостачання; для внутрішнього пожежогасіння передбачено розміщення пожежних кранів (існуючі). Витрата води на зовнішнє пожежогасіння складає 10 л/с.

Для опалення приміщень котельні використовується існуюча двотрубна система опалення з горизонтальною розводкою трубопроводів.
Існуюча система припливно-витяжної вентиляції забезпечує триразовий обмін повітря за годину в котельному залі. Приплив повітря здійснюється за допомогою жалюзійних решіток, а також через нещільності у вікнах та дверях. Витяжна вентиляція передбачається за допомогою існуючих дахових дефлекторів.

Негативні впливи об’єкта на стан навколишнього природного середовища:

– клімат і мікроклімат – відсутній;

– повітряне – максимальні викиди в атмосферне повітря.

– забруднюючих речовин наступні: діоксиду азоту – 0,0020 г/с, 0,1026 т/рік;

– оксиду вуглецю – 0,0012 г/с, 0,2564 т/рік;

– водне – відсутній;

– геологічне середовище – відсутній;

– рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти – відсутній.

Розрахунок забруднення атмосфери проведений за допомогою ПК «ЕОЛ 2000[h]» для розрахункового прямокутника 2000 х 2000 м з кроком 25 м з урахуванням значень фонових концентрацій. На основі проведеного розрахунку розсіювання одержані максимальні приземні концентрації діоксиду азоту, які не перевищують допустимих норм у межах розрахункового прямокутника і становлять 0,4289 ГДК.

Ступінь екологічного ризику планованої діяльності та впливу на умови життєдіяльності людини та природне середовище оцінюється як мінімальний при умові виконання всіх вимог, передбачених проєктом в частині комплектації обладнанням, виконання робіт та експлуатації об’єкта.

Ресурсозберігаючі, захисні, відновлювальні, компенсаційні та охоронні заходи, розроблені в проєкті, дозволяють зберегти екологічну рівновагу в районі розташування об’єкта, знизити до мінімуму вплив негативних факторів, що діють на повітряний простір.

Рішення, прийняті проєктом, в цілому дозволяють підтримувати нормативну екологічну ситуацію за рахунок встановлення в паливній економічного теплогенеруючого обладнання сучасних моделей з високим коефіцієнтом корисної дії і низькими питомими показниками викидів забруднюючих речовин.

«Замовник» зобов’язується:

– отримати в Департаменті екології та природних ресурсів дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферу;

– проводити сплату екологічного податку за забруднення довкілля.

За умови відсутності понаднормативної кількості викидів забруднюючих речовин, можливих серйозних аварійних ситуацій ступінь екологічного ризику об’єкта визначається як прийнятний.

Діліться корисною інформацією з друзями: